Sluiten Print

Geschiedenis

Reacties: Reacties uitgeschakeld
 1. De eerste observaties
 2. De eerste opdracht
 3. De ‘OEE Industry Standard Endeavour’
 4. OEE Industry Standard v1.0
 5. OEE Industry Standard v2.0
 6. OEE Industry Standard v2010
 7. De OEE Foundation
Door Arno Koch
1 De eerste observaties Aan het einde van de 90’er jaren observeerde ik als sr. Lean/TPM trainer bij talrijke OEE invoeringen over heel de wereld de volgende patronen;

 1. Operators, lijnmanagers en management willen allemaal óf de machines met elkaar vergelijke óf zijn er bang voor dat dit zal gebeuren.
  OEE is primair een tool van de werkvloer, niet bedoeld en niet geschikt om te benchmarken. Toch is het zeker wel mogelijk bepaalde elementen als referentie-informatie te gebruiken, mits dit op de juiste manier gebeurt.
 2. Het opstellen van de definities om OEE data te verzamelen levert steeds dezelfde discussies op. Grotere bedrijven lijken allemaal (meestal politieke) gevechten te leveren over hoe de OEE gedefinieerd moet worden. De ene wil preventief onderhoud meenemen, de ander wil het erbuiten laten en de derde houdt het buiten beschouwing in bepaalde situaties. Hierdoor wordt op de werkvloer de angst voor “oneerlijke vergelijkingen” gevoed.

Omdat bovenstaande thema’s steeds opnieuw terug komen en er voor elk probleem maar één optimale oplossing bestaat, ontstond de vraag of het mogelijk zou zijn om een soort van “Industrie Standaard voor OEE definities” te maken, waarmee het mogelijk zou moeten zijn om op zijn minst binnen één en hetzelfde bedrijf de OEE op eenzelfde manier te gebruiken.
Wanneer er dan over “Beschikbaarheid” gesproken wordt, zou voor iedereen duidelijk moeten zijn, welke items wel of niet hieronder vallen (bv. Onderhoud, pauze, etc).

Maar, zoals dat in het leven gaat, was er niet genoeg tijd om dit verder uit te werken en bleef het bij observaties en ideeën…

2 De eerste opdracht … totdat op een goede dag een grote multi-site producent besloot dat haar veelvoud aan verschillende KPI’s, OEE metingen, -definities en -applicaties gestandaardiseerd zouden moeten worden door het hele bedrijf. Ik kreeg in 1999 de vraag om een standaard te ontwerpen voor de definities en het gebruik van OEE per type installatie.

Hiervoor doorliep ik de volgende stappen:

 • Alle OEE registraties werden per machine-type verzameld en de gemene delers werden onderzocht.
 • Alle mogelijke OEE elementen werden in een logische volgorde gegroepeerd.
 • Alle ‘discutabele’ elementen kregen een éénduidige definitie.
 • Elke definitie werd toegewezen aan één van de categorieën: ‘Productie’, ‘Storing’, ‘Stilstand’ of ‘Uitgepland’.

Gelukkig (!) waren er extreem verschillende soorten machines in dit bedrijf te vinden, variërend van verpakkingslijnen tot cementovens en zelfs enorme zeehaven-kranen.

Er werden zeer veel verschillende tijd-categorieën op de verschillende installaties gevonden, maar nadat ze allemaal op eenzelfde manier herbenoemd waren (bv Pauze = Lunch = Rust etc.) bleken veel OEE definities meer overeenkomsten dan verschillen te bevatten!

3 De ‘OEE Industry Standard Endeavour’ Deze standaard leek uitermate geschikt te zijn voor veel meer OEE gebruikers. En zo begon ik de OEE data van meer dan 1000 verschillende machines te onderzoeken op zoek naar meer patronen.

 • Alle meer of minder gelijke benamingen werden op dezelfde manier hernoemd en op logische wijze gegroepeerd.
 • Onduidelijke- of dubbelzinnige elementen kregen een eenduidige naam en definitie.
 • Elke nieuw gevonden definitie werd toegekend aan een van de hoofdgroepen ‘Productie’, ‘Storing’, ‘Wachten’ of ‘Uitgepland’.

In het begin leek het erop dat dit een enorm document zou gaan worden, omdat de betreffende installaties varieerden van raffinaderijen tot en met cement ovens en papierwalsen, van bierbrouwerijen tot en met voedingslijnen, stansmachines, lasmachines en plaatwerkmachines.
Maar tot ieders verbazing bleek alles op een paar A4’tjes te passen!

Vervolgens werd het concept aan een aantal ervaren mensen op het gebied van OEE implementatie gegeven en werd elk element met hen bediscussieerd. Bij elke discussie werden alle argumenten die de deelnemers ooit gehoord hadden, verzameld en werd geprobeerd hieruit het Beste van het Beste te selecteren, uitgaande van het feit dat het toepasbaar moest zijn op elke situatie!

Het was mijn doel een ‘OEE standaard definitie’ vast te leggen, waarbij elke keuze in de definitie vergezeld gaat van een navolgbare, praktische en sterke argumentatie, die binnen de geest van TPM en Lean Manufacturing niet meer betwist kon worden.

4 OEE Industry Standard v1.0 De eerste versie van de OEE Industry Standard werd gepubliceerd op 31 oktober 2001. Deze versie bleek een krachtige kern te bevatten die in de latere versies steeds verder uitgebreid en verfijnd zou worden. De standaard werd in een Forum gepubliceerd waar hij vrij ter beschikking stond en becommentarieerd kon worden.
5 OEE Industry Standard v2.0 Tot 2003 hebben deelnemers van diverse achtergrond aan het forum deelgenomen. Enkele ‘power-users’ deden hun uiterste best elk element van de standaard te challengen; doch de argumenten van de eerste groep forum-leden hielden stand. De discussies leidden wel tot enkele aanvullingen en verduidelijking die in de nieuwe versie 2 van de OEE Industry Standard verwerkt werden.
De standaard werd gepubliceerd op het internet in het Engels, Duits en Nederlands en bleef meerdere jaren ongewijzigd.
6 OEE Industry Standard v2010 Hoe langer OEE toegepast wordt en hoe meer verliezen zichtbaar worden, hoe meer inzichten gewonnen worden om de standaard opnieuw te verfijnen. Aan het eind van 2010 werd ik door meerdere partijen gevraagd om de standaard opnieuw te reviewen. Nieuwe inzichten worden verwerkt en de standaard wordt opnieuw opengesteld voor commentaar van het publiek op een nieuw platform:

www.oeeindustrystandard.org.

Daarmee is de ‘OEE Industry Standard v2010’geboren, voornamelijk als een concept om kennis te delen.

7 OEE Industry Standard v2011 Het is de bedoeling de versie ‘v2010′ uit te laten kristalliseren in een duurzame ‘v2011′ rond het einde van 2011.
8 De ‘OEE Foundation’ Aan het einde van 2010 werd de OEE Foundation geïnitieerd om als thuisbasis voor de standaard te dienen. Een onafhankelijke en deskundige ‘Raad van Advies’ zal de integriteit van de standaard bewaken.
Welkom , Today is donderdag 21 juni 2018