Sluiten Print

3 Definitie van Snelheid

Reacties: Reacties uitgeschakeld
This page has relationships - Parent page: Definities
3.1 Basis
Om de prestatiegraad uit te rekenen wordt de THEORETISCH maximale snelheid aan de werkelijke snelheid gerelateerd.
De THEORETISCH maximale snelheid is op dit moment waarschijnlijk absoluut niet haalbaar, net zoals de theoretisch maximale looptijd niet haalbaar is.
Het doel is om ALLE potentiële verliezen zichtbaar te maken, ongeacht de vraag of het elimineren ervan ‘realistisch’ of ‘haalbaar’ is.
Wat werkelijk haalbaar is moet nog ontdekt worden; dit is de taak van kaizen teams.
Het theoretisch maximum is gebaseerd op fysische grenzen (die niet opgerekt kunnen worden zonder de fysica te veranderen en daarmee dus het proces), en niet op wat op dit moment als ‘praktisch’ of ‘realistisch’ gezien wordt. Zulke grenzen kunnen door kaizen teams opgerekt worden.
3.2 Tijd versus Kwaliteit
De maximale snelheid kan worden berekend in tijd of in aantallen van het product.
Bijvoorbeeld:
  • Maximale snelheid is 10 seconden per product
  • Maximale snelheid is 6 producten per minuut

De OEE is primair bedoeld als een hulp voor de werkvloer. Mensen op de werkvloer praten eerder over ‘eenheden geproduceerd’ dan ‘seconden die het duurt om een product te maken’. Daarom wordt aanbevolen om snelheden in eenheden te registreren en niet in tijd.

De parameters voor prestatie kunnen in TIJD of HOEVEELHEID worden uitgedrukt, waarbij HOEVEELHEID de voorkeur heeft
3.3 Maximale snelheid van wat?
De maximale snelheid wordt bepaald met de NPC (Name Plate Capaciteit = ontwerp snelheid).
Echter, meestal worden er meerdere producten of productfamilies op de machine gemaakt, met ieder zijn eigen afgeleide maximale snelheid. In deze gevallen moet er speciale zorg worden besteed, om geen verborgen verliezen in de maximale snelheden mee te nemen. Snelheidsverlies door ‘moeilijke producten’ kan verwijzen naar ‘producten waarvoor we de processen niet onder controle hebben’.
3.4 Name Plate Capaciteit (NPC)
De NPC moet niet als een vaststaand gegeven worden beschouwd. Meer dan eens werd geconstateerd dat de NPC nog allerlei verborgen verliezen herbergt. De fabrikant kan een lagere NPC hebben gekozen om redenen als garanties of een betere ‘fit’ met de andere apparaten in de lijn.
3.5 De Standaard
De ‘standaard’ is de theoretisch maximale capaciteit voor een product(groep) op de machine. Dus de prestatiegraad komt nooit boven de 100%

De afleiding van de verschillende maximale snelheden van de verschillende producten moet worden gedaan op een mathematische manier.

Bijvoorbeeld:

Een extruder is ontworpen (en gecontroleerd!) voor een maximale extrusie snelheid van 500 kg plastic per uur.
Product A gebruikt 250 gram plastic, product B 500 gram. Dus, de maximale theoretische snelheid is:

  • voor product A: 500 kg/250 g = 2000 stuks/uur.
  • voor product B: 500 kg/500 g = 1000 stuks/uur.

De theoretisch maximale snelheid voor een product/machine combinatie wordt ‘de standaard’ genoemd.

Het wordt niet de ‘Norm’ genoemd omdat dit woord voor veel mensen in verschillende landen een negatieve associatie heeft met stukwerk.
Een goed gekozen standaard zal alleen veranderen als het product of de machine fundamenteel verandert
3.6 Hoe maximaal is de maximale snelheid?
100% OEE = De theoretische capaciteit van het apparaat
Deze bewering moet serieus genomen worden. Als dat niet wordt gedaan, dan kan en zal de situatie voorkomen dat de werkvloer vol staat met afval, de machine de ene storing na de andere krijgt en toch een OEE van 80% of meer wordt bereikt. Hoe?
70% beschikbaarheid, 80 % kwaliteit, 143% prestatie = 80% OEE!
Zodra de prestatiegraad over 100% gaat, doordat de standaard te laag is gekozen, is de mooie balans tussen de OEE parameters gebroken. Hierdoor kan de focus worden weggehaald van datgene waarvoor we het allemaal doen: identificeren en reduceren van verliezen.
In sommige gevallen wordt de maximale snelheid gebaseerd op een analyse van de ‘Best Of Best’. Hierbij moet worden bedacht dat deze ‘Best Of Best’ is bereikt onder condities van het heden en verleden, inclusief huidige verliezen.
Omdat tenslotte zelfs standaarden worden doorbroken en overwonnen ten gevolge van product- en apparaatverbeteringen, moet de ‘Best Of Best’ niet te snel worden beschouwd als het maximum. Als een vuistregel zou de waarde moeten worden verhoogd met 10 tot 25% om als een standaard te kunnen dienen.
Een goed gekozen standaard zal alleen veranderen als het product of de machine fundamenteel verandert
Welkom , Today is vrijdag 22 juni 2018