Sluiten Print

1 Scope

Reacties: Reacties uitgeschakeld
This page has relationships - Parent page: Definities
1.1 Base Verschillende mensen in een organisatie, zoals operators, lijnmanagers en directeuren, hebben allemaal een ander blikveld wanneer er naar ‘effectiviteit’ gekeken wordt.

Kijken we naar deze verschillen in blikveld of reikwijdte, dan is het mogelijk om verschillende indices (kengetallen) te berekenen die deze verschillende reikwijdte verwoorden. Alle indices moeten worden berekend met dezelfde data. In de literatuur worden verschillende methodes beschreven; helaas zijn deze niet altijd consistent met elkaar.

Ondanks dat deze definities van effectiviteit buiten het normale bereik van OEE vallen, is het noodzakelijk om een helder beeld hierover te hebben. Het is namelijk bepalend voor de definities van sommige categorieën binnen OEE.

1.2 Korte omschrijving van de verschillende begrippen
1.2.1 OEE Solitaire OEE Solitaire is alleen toepasbaar als de beschouwde machine een technische/fysieke verbinding heeft met andere apparatuur/processen. De machine is dus een onderdeel van een lijn. De effectiviteit van zulke onderdelen is gedeeltelijk afhankelijk van factoren zoals de balans van de lijn en de effectiviteit van de andere apparatuur. [Geen aanvoer] (toevoer buffer leeg) en [Geen afvoer] (afvoer buffer vol) zijn symptomen van zulke invloeden.

In bepaalde gevallen, zoals bij grote installaties in de procesindustrie, wil men weten wat de effectiviteit van de betreffende machine zou zijn als ze onafhankelijk was geweest van de rest van het proces. Met andere woorden: wat zou de effectiviteit van de machine zijn als ze alleen stond, zonder remmingen van de rest van de lijn?

Voor deze gevallen kan men een OEE uitrekenen waarbij [geen toevoer] en [geen afvoer] worden uitgesloten. Hierdoor wordt de effectiviteit getoond van de machine onafhankelijk van de lijn. Bij het berekenen van OEE Solitaire wordt de Lijn Remmende tijd, normaal beschouwd als (S)tilstand, uit de beschikbare tijd gehaald, zodat deze wordt beschouwd als ongeplande tijd (-).

Waarschuwing: Geen toevoer/Geen afvoer moet niet verward worden met bijvoorbeeld ‘geen grondstoffen’, ‘geen verpakking’ omdat deze een andere oorzaak hebben; dit zijn geen lijnremmers.

1.2.2 OEE OEE is het standaard begrip voor een productieteam. OEE is de ratio tussen de theoretisch maximale goede opbrengst versus de werkelijke goede opbrengst. De beschikbare tijd kan minder zijn dan de bedrijfstijd, omdat apparatuur soms bewust onbenut is gedurende de bedrijfstijd, waardoor de beschikbare tijd reduceert. Beschikbare tijd is de tijd dat het apparaat theoretisch had kunnen lopen.

Let op: Ombouwen, pauzes en onderhoud zijn allemaal potentiële verliezen die gereduceerd kunnen worden; de machine wacht ergens op. Dit is dus ‘wachttijd’ en géén ‘uitgepland’. De voornaamste reden om een machine uit te plannen is het ontbreken van vraag naar het product.

In gevallen waar meerdere producten worden gemaakt, zowel sequentieel als parallel, wordt het prestatiegedeelte van de OEE berekend als een gewogen gemiddelde van de verschillende verwachte opbrengsten.

1.2.3 OEE Top OEE Top is gelijk aan OEE, behalve voor de manier waarop de prestatiegraad wordt berekend. In OEE Top wordt de prestatiegraad berekend met behulp van de Name Plate Capacity (design snelheid) van de machine. Hierbij worden de beperkingen ten gevolge van de product-machine combinatie genegeerd. OEE Top wordt gebruikt om het effectiviteitverlies als gevolg van een gekozen productmix of product-allocatie te laten zien.
1.2.4 Operations Effectiveness Het bereik van de Operations effectiveness gaat verder dan de invloed van het productieteam (Onderhoud – Operator – Engineer). Het omvat de bedrijfstijd dat de apparatuur niet beschikbaar is voor het productieteam of tijd waarbij het bedrijfsmanagement de apparatuur niet wil- of kan inplannen. Voorbeelden zijn ‘Geen Orders’, wettelijke beperkingen zoals energiecontracten, verplichte vakanties en experimenten voor R&D.
1.2.5 Asset Utilization Het percentage van de totale (kalender) tijd, waarop de installatie draait.
1.2.6 Netto Utilisatie (=TEEP – Total Effective Equipment Performance) Netto utilisatie toont het ultieme verbeterpotentieel. Het is de ratio tussen de totale tijd en de werkelijke effectieve productietijd (ofwel; de theoretische maximale hoeveelheid goed product versus de werkelijke hoeveelheid goed product die gedurende die tijd is geproduceerd). In sommige publicaties vindt men dezelfde definitie onder de naam TEEP; Total Effective Equipment Performance.
1.2.7 Capacity Utilization (=Gross Utilization) Capaciteits-utilisatie geeft de verhouding weer tussen de totale (kalender) tijd en de beschikbare tijd aan. Dit laat het verborgen capaciteitspotentieel zien, bijvoorbeeld het verschil tussen drie- en vierploegenrooster.
Welkom , Today is vrijdag 22 juni 2018