Sluiten Print

4 definitie van Kwaliteit

Reacties: Reacties uitgeschakeld
This page has relationships - Parent page: Definities
4.1 Basis
Het produceren van ‘kwaliteit’ betekent:
Er wordt een product gemaakt dat aan de specificatie voldoet, en wel in één keer goed.
4.2 Specificaties
 • Specificaties met één vaste waarde (dus geen specificatie range) hebben nul tolerantie rond die waarde. Dus [0=0] en [55=55.00000].
 • Specificaties binnen een range accepteren een natuurlijke variatie (standaard deviatie) binnen de range waardes (>= 1,25 en <= 1,5)
 • Alle producten met hun standaard deviaties bij elkaar (in elke willekeurige combinatie van rangewaardes) leveren nog altijd een correct eindresultaat op (dus ook als alle uiterste waarden samen vallen)
4.3 B-Kwaliteit
Producten die niet aan de specificatie voldoen, maar nog wel bruikbaar zijn en kunnen worden verkocht (bijvoorbeeld als B-product, of in een andere markt) moeten, in de zin van effectiviteit, worden beschouwd als afval; het was immers niet in één keer goed.
4.4 Herbewerking
Als een product niet voldoet aan de specificatie, maar wel herbewerkt kan worden, dan wordt het in effectiviteittermen eveneens beschouwd als afval. Wel kan deze speciale vorm van afval apart benoemd worden door het de benaming “herbewerking” mee te geven.
Afval en herberwerking zullen anders gehandled worden en ook andere kosten met zich meebrengen.
Wat OEE betreft is ‘afval’, ‘herbewerking’ en ‘sub-specificatie’ allemaal hetzelfde: het was niet in één keer goed en daarom is het een verlies
4.5 Principes
De onderstaande principes zijn algemeen geldig bij procesontwerp en dus ook bij de invoering van OEE in de kern van uw bedrijfsvoering: het fysieke waarde-creatie proces.
Deze principes horen bij elkaar; ze kunnen niet los van elkaar gezien of gebruikt worden.
 • Data worden zo kort mogelijk bij de bron verzameld
 • Wie de data ingeeft is eigenaar
 • Wie eigenaar is van data geeft ze in
 • Wie eigenaar is van data is verantwoordelijke voor de correctheid er van
 • Wie garanties geeft mag eisen stellen
 • Wie een taak vervult garandeert de kwaliteit er van
 • Wie de kwaliteit van zijn/haar output niet kan garanderen is verplicht het proces te stoppen
 • Wie een fout uit het voorgaande proces detecteert, brengt deze terug naar de voorgaande stap zonder correctie
 • Wie een fout maakt lost dit op
 • Het is toegestaan om een fout éénmaal te maken, met als doel herhaling voor eens en voor altijd uit te kunnen sluiten
 • Het management garandeert een systeem waarbinnen de medewerkers hun taak binnen de gestelde specificaties kunnen voldoen.
4.6 Opmerkingen
 • Het definiëren van afvalproduct kan basis-problemen zoals slechte specificaties en slecht testbare specificaties aan het licht brengen!
 • Goede specificaties verwijzen altijd naar de klantvraag!
 • We kunnen de operator alleen dan vragen kwaliteit te produceren als hij zelf in staat is de kwaliteit van zijn werk te bepalen!
Welkom , Today is vrijdag 22 juni 2018