Sluiten Print

2.6 Wachttijd tijdens [Uitgepland]

Reacties: Reacties uitgeschakeld
This page has relationships - Parent page: 2 Definitie van Tijd
2.6.1 Definitie
Wachttijd geregistreerd als Uitgepland: Activiteiten, die normaliter tijdens de beschikbare tijd worden uitgevoerd, kunnen soms ingepland worden buiten de beschikbare tijd.
 • In een tweeploegen rooster kan de machine ‘s nachts of in het weekend omgesteld of schoongemaakt worden, tijdens afwezigheid van de basisbezetting.
 • Preventief Onderhoud kan uitgevoerd worden op momenten, waarop er geen productie is ingepland. In een drieploegen rooster van maandag tot vrijdag kan het preventief onderhoud in de weekenden worden uitgevoerd, zonder de beschikbare tijd negatief te beïnvloeden.
De OEE kan stijgen door uitgeplande tijd voor activiteiten te gebruiken, die op andere momenten de beschikbare tijd beïnvloeden.
Dit heeft een aantal serieuze nadelen:
 • De activiteit is nodig en kan niet overgeslagen worden. Dit betekent dat de OEE kunstmatig hoog wordt gehouden. Wanneer de beschikbare tijd uitgebreid moet worden (door meer capaciteit-behoefte) en een 2 ploegenrooster in een 3 ploegenrooster of een 3 ploegen rooster in een 5 ploegenrooster verandert, dan zullen deze activiteiten automatisch in de beschikbare tijd vallen, waardoor de OEE daalt!
 • Normaliter is er buiten de beschikbare tijd geen druk om de machine snel goed draaiend te krijgen. Dit resulteert in een minder effectieve prestatie van de geplande activiteit buiten de beschikbare tijd.
 • Het effect van deze activiteiten op de OEE (‘Door meer PM te doen, daalt het aantal storingen’) is niet duidelijk.
Geadviseerd wordt ALLE machine gerelateerde activiteiten, noodzakelijk voor productie, binnen de beschikbare tijd mee te nemen, onafhankelijk van de reguliere ploegentijdroosters. Dus onderhoud uitgevoerd op zaterdag is stilstandstijd en laat de OEE dalen naar zijn werkelijke waarde!
Besluit u toch dit niet te doen, zorg er dan voor dat ALLE activiteiten buiten de shifttijd wel geregistreerd worden. Op deze manier kan het potentieel verlies geïdentificeerd en zichtbaar gemaakt worden.
2.6.2 Categorieën Stilstandstijd geregistreerd als Uitgepland
Nr Tijdsbesteding Max. aanbevolen Tijds type
70 Gepland onderhoud buiten de beschikbare tijd 2 P F I L -
 • Geplande PO buiten productie
 • (Jaarlijkse) revisie
Soms is het mogelijk en/of noodzakelijk om PO uit te voeren op tijdstippen dat er geen productie gepland is. Bijvoorbeeld in een drieploegen systeem van maandag tot vrijdag, waarbij het PO in het weekend kan worden uitgevoerd en daarom de beschikbare tijd niet beïnvloedt.
Revisie is een specifieke vorm van preventief onderhoud. Als de machine uitgepland is voor een langere periode zodat er een complete revisie kan worden uitgevoerd, dan is er sprake van ‘PO tijdens beschikbare tijd’ en dus stilstand. Alleen als de revisie wordt uitgevoerd in een periode dat de machine toch stil zou staan, bijvoorbeeld in de bedrijfsvakantie, hoort het in deze groep thuis. Als het wordt gedaan in een periode waarin er geen orders zijn, dan is ‘Geen orders’ de reden voor het stoppen van de machine. Dan moet ‘Geen orders’ worden geregistreerd!
Om PO tijdens geen orders te identificeren, wordt er een aparte categorie gemaakt: [PO tijdens Geen Orders].
 • Ongepland, preventief onderhoud buiten de beschikbare tijd
Preventief onderhoud dat langer duurt dan gepland, kan hier zichtbaar gemaakt worden.
Als het preventieve onderhoud in de beschikbare tijd meer tijd kost dan gepland, en als deze tijd buiten de beschikbare tijd wordt voortgezet, dan wordt deze tijd [Ongepland preventief onderhoud buiten de beschikbare tijd].
71 Activiteiten buiten de beschikbare tijd uitgevoerd 3 P F I L -
 • Schoonmaken buiten de beschikbare tijd
 • Omstellen buiten de beschikbare tijd
 • Laden buiten de beschikbare tijd
Activiteiten die normaliter binnen, maar nu buiten de beschikbare tijd worden uitgevoerd.
In een tweeploegenrooster kan de machine omgesteld en schoongemaakt worden tijdens de nacht of in het weekend, in afwezigheid van de vaste bezetting.
Deze activiteit is nodig voor het vervullen van de productie en hoort dus ten laste van de OEE te komen.
2.6.3 Principe
OEE visualiseert ALLE potentiele verliezen, zelfs die, die slim of goedkoop georganiseerd zijn!
Welkom , Today is vrijdag 22 juni 2018