Sluiten Print

2 Definitie van Tijd

Reacties: Reacties uitgeschakeld
Basis Om de ‘Beschikbaarheid‘ van een installatie te berekenen, wordt de tijd als volgt ingedeeld:

  • Loopt de machine? Komt er iets uit? → Productie

Indien niet:

  • Was ze kapot, was er een technische storing aan de installatie? → Storing
  • Was er een organisatorische reden waarom ze niet liep; was ze technisch ok, maar moest ze om een of andere reden ergens op wachten? → Wachten
  • Was er een logistieke reden waarom ze niet liep? → Lijnremmer
  • Was ze buiten gebruik gesteld binnen de normale shift tijd? → Uitgepland
  • Was ze in het geheel niet ingepland? Geen shift geplanned? → Niet ingeplanned

Doel: De gebeurtenissen groeperen naar verliescategorie.

Soorten Tijd
Type Naam van type Definitie
P Productietijd = Looptijd Er komt iets uit het apparaat, ongeacht de hoeveelheid, snelheid of kwaliteit.

Een machine die op topsnelheid draait maar waar geen output wordt gegenereerd, loopt niet.

Let op: Apparatuur die batches produceert (zoals steenovens, kookvaten) wordt tijdens de batch procestijd als lopend beschouwd.

S Storingstijd De machine heeft geen output ten gevolge van een machine gerelateerd technisch probleem.
W Wachttijd = Stilstand De machine produceert geen output omdat ze ergens op wacht (zoals op ombouwen of grondstof).

Daarom is wachten op een monteur tijdens een storing geen Storingstijd maar Wachttijd

L Lijnremmer-tijd Het apparaat kan geen output genereren omdat het geen input vanuit de lijn krijgt of omdat het zijn output niet aan de lijn kwijt kan.

  • Toepasbaar bij machines die een fysieke link hebben met de lijn (pijp, transportband).
  • Toepasbaar bij machines die een niet-technische link hebben met de lijn (cel, keten van machines).
  • Toepasbaar bij machines met logistieke links elders (lijnremmers door supply chain).
- Uitgepland De machine is uit de totale bedrijfstijd gepland om redenen die niet door het productieteam kunnen worden beïnvloed.
Niet ingepland De tijd, waarop totaal geen productie-activiteiten worden uitgevoerd.

“De fabriek is gesloten, het licht is uit”.

Een machine loopt als er output is,
ongeacht de kwantiteit en kwaliteit
Welkom , Today is donderdag 21 juni 2018